Logens navn

.

Logens navn 
Logen er opkaldt efter en af Odd Fellow Ordenens store foregangsmænd, James Lot Ridgely.

James Ridgely blev født den 21. januar 1807 i Baltimore, Maryland og døde 16. november 1881. Som 22 årig var han færdiguddannet jurist og bestred i årene derefter mange offentlige hverv.

Den 27. maj 1829 blev han optaget i Odd Fellow Ordenen og den 17. februar 1830 valgtes han til overmester i sin loge. I 1831 blev han medlem af Den Suveræne Storloge (Grand Lodge of the United States), hvor han i over 40 år virkede som Storsekretær. James Ridgely vil især blive husket for hans arbejde med udarbejdelse af ritualer og for hans højnelse af det etiske arbejde i Odd Fellow Ordenen.

Logens brødre hylder hver mødeaften James Ridgely ved afsyngelse af logens devise:

Vi os ordenens rene lære,
givet har i vold.
Målet er det, vi skal bære,
i vort våbenskjold.
Mænd af sindets rette adel,
riddere uden frygt og dadel.
James L. Ridgelys navn til ære.
Broder, så det være.